Tippübersicht • Bonus • Einzelwertung
Pos
+/- Name
12.
---
Tor
---
SchwM
---
PBS
G
1
Zerberus
SLOYBYB00445
2
Rolythi
LSYBYB001,33440
3
Michi-1904
YFCYBYB00429
4
Slv16
SLOYBYB00421
5
Svensen99
SLOYBYB00420
6
Aventin
YFCYBYB00419
7
Martinez
SLOYBYB00410
7
P.Fries
SLOYBFCB00410
9
Rollo
YFCYBYB000,50409
10
Kosae
YFCYBYB001,00408
11
Claudio02
YFCYBYB000,50408
12
kibkib
00408
13
Schultz
YFCYBYB001,00407
14
JackyDalshim
YFCFCBFCB000,33406
15
chefcoach
YFCYBYB00405
16
joni1898
SLOYBYB000,50402
17
Palinha
FCWYBYB00402
17
Rhms
SLOYBYB00402
19
Feldi75
SLOYBYB001,00401
19
HPN
YFCYBYB001,00401
21
Runobe
FCWYBYB002,00398
22
TheMagicEye
YFCYBYB00398
23
Aexcel
YFCYBYB00397
23
Fripacorose
SLOYBYB00397
25
Mikel
YFCYBYB00395
25
Qwertzi
YFCYBYB00395
25
rollerfreund
YFCYBFCB00395
28
boston
SLOYBFCB00394
28
Grasmücke
SLOYBYB00394
30
Tipp-King
SLOYBYB00393
31
oellerth
SLOYBYB00392
32
Zybi
YFCYBYB001,00389
33
BlackMagicWoman
SLOYBYB00389
33
Kimba
SLOYBYB00389
35
568488
YFCYBYB00387
36
MisterX
SLOFCBYB00385
36
rewe52
YFCYBYB00385
38
Lawnballsportz
YFCYBYB00384
38
Maikind
SLOFCZFCB00384
40
Horscht
YFCYBYB001,00380
56
🥈 KevinHulliger
YFCYBYB00369
66
🥉 Pula
SLOYBYB00365
104
🥇 Lambo8
SLOYBYB00339