Tippübersicht • Bonus
10.TorSchwM
Pos Name---------BSG
1
bueno
LuzYBYB02,50431
2
Aapole
XamFCBasYB02,00423
3
CivitasHelvetia
SFGYBFCBas01,00250
3
DonatKuratli
FCZYBYB01,00355
3
dybala
FCSYBYB01,00368
3
Dömä
SFGYBYB01,00298
3
Fabianburri
SFGYBYB01,00392
3
FC.St.Pauli
XamFCBasFCBas01,00336
3
Fundil
XamFCBasFCBas01,00260
3
gin_tonic
XamYBYB01,00393
3
Grasmücke
SFGYBYB01,00373
3
Joerch
XamFCBasYB01,00375
3
Kamsi
XamFCBasFCBas01,00393
3
Marcelino
01,00270
3
Michael
FCSYBYB01,00260
3
robinaldo
XamFCBasFCBas01,0080
3
Rolythi
LugYBYB01,00307
3
Schlumpf
FCTYBYB01,00402
3
SisslerFront
FCTYBFCBas01,00440
3
Steve
FCSFCBasFCBas01,00373
3
Svensen99
SFGYBYB01,00387
3
viking
XamYBYB01,00348
23
Caro
FCTYBYB00,50388
23
Deportivo
SFGFCBasFCBas00,50412
23
DerPassTor
SFGYBYB00,50396
23
EddyMcEddEdd
SFGYBYB00,50357
23
pfiffmanu
XamYBYB00,50396
23
QUACKI
00,50275
23
tschutä
LugFCBasFCBas00,50380
30
dms
XamYBYB00,33341
30
Fritzwalter54
SFGYBYB00,33390
30
Gio
00,33271
30
joni1898
FCSGFCBasFCBas00,33319
30
Kurhaus98
FCSYBYB00,33390
30
Moritz07
XamYBYB00,33330
36
13_fp_55
XamYBYB0369
36
1909_LM
XamYBYB0405
36
3535007
XamYBYB0390
36
568488
FCTFCBasYB0349
36
Aexcel
XamYBFCBas0366