Tippübersicht • Finale
Pos
Name
Frei
Leip
3:5
PBS
G
1
Marco
2:10159,00469
1
Richard
0:1111515,33532
3
Lindianer
0910,83487
3
tine
2:31195,83427